Applikationshandboken

Applikationshandboken

Vår Applikationshandbok är ett interaktivt hjälpmedel där vi på SOMAS har samlat våra mångåriga erfarenheter om ventilval, materialval samt annan viktig information om de ventiler vi föreslår för specifika applikationer. De branscher som vi idag presenterar i vår Applikationshandbok är papper och cellulosa, shipping, samt kraftproduktion.

Programmet har tagits fram i syfte att hjälpa dig vid ett antal val, exempelvis ventilval och ventildimensionering.

SOMAS Applikationshandbok finns i dagsläget tillgänglig som PDF och kan skickas ut till dig som kund vid begäran. För mer information kontakta Pia Persson enligt informationen nedan.

mer information

Pia Persson