REACH – ROHS

REACH – ROHS

Här nedan finner du SOMAS intyg om överensstämmelse med avseende på REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) och RoHS (restriction of hazardous substances)

För ytterligare information kontakta vår kvalitetschef Johan Bergsland.

mer information

Johan Bergsland

0533 - 69 17 74

Ladda ner certifikat

PDF-format