PED

PED – DIREKTIVET FÖR
TRYCKBÄRANDE ANORDNING

SOMAS verksamhetssystem är godkänd enligt Modul H i Direktivet för tryckbärande anordning, 2014/68/EU.
Samtliga ventiler som är större än DN25 levereras CE-märkta.
Modul H-certifikatet är utfärdat av TÜV NORD.

För ytterligare information kontakta vår kvalitetschef Johan Bergsland.

mer information

Johan Bergsland

0533 - 69 17 74

Ladda ner certifikat

PDF-format