CU – TR (EAC)

CU – TR (EAC)

EAC typgodkännande för kalottventiler, vridspjällventiler, kulventiler och spjällbackventiler, samt ställdon typ A och handmanöver.

För ytterligare information kontakta vår kvalitetschef Johan Bergsland.

mer information

Johan Bergsland

0533 - 69 17 74

Ladda ner certifikat

PDF-format