VÄRMEÅTERVINNINGSSYSTEM

© Winterthur Gas & Diesel Ltd.

VENTILER TILL
”WASTE HEAT RECOVERY” SYSTEM

Ökande bränslepriser och miljökrav har drivit fram system för att få ut så mycket energi som möjligt ur bränslet. Ett sätt är att utnyttja energin i avgaserna för att producera ånga som i sin tur driver en ångturbin. Kraften från ångturbinen kan sedan användas för att producera el eller komprimera luft. Görs ”Waste Heat Recovery” (WHR) systemet effektivt, så kan bränsleförbrukningen minska med nästan 10 %. SOMAS kalott- och vridspjällventiler används för avstängning och kontroll av det varma avgasflödet, samt för en mängd applikationer i systemets vatten och ångdel.

“WHR” system är oftast installerade på stora lågvarviga tvåtaktsmotorer på stora fartyg.

APPLIKATIONSHANDBOK

Titta gärna vidare i vår Applikationshandbok som är ett hjälpmedel för att göra rätt ventilval inom olika användningsområden och industrier. Avsnittet om ”Engine” tar upp typiska processavsnitt och de ventiler som SOMAS rekommenderar för varje installationspunkt. Applikationshandboken innehåller även rekommendation av ventilval för varje typ av media.

Kontakta oss

Om du är intresserad av mer information om oss, våra produkter och tjänster, kontakta oss gärna via e-post, telefon, eller via formuläret nedan.

E-post: sales@somas.se
Tel: 0533-167 00