SCR – VENTILER

© Winterthur Gas & Diesel Ltd.

SCR – VENTILER

Genom att tillsätta urea och vatten till avgasflödet som leds genom en reaktor, omvandlas NOx och ammoniak till kväve och vatten för att möta kraven enligt Tier III utsläppsnivåer avseende NOx. SOMAS avgasventiler används som avstängning och reglering av avgasflödet för denna process. Ventilernas täthet genom processens hela temperaturområde är av yttersta vikt och är en väsentlig faktor för SCR-systemets funktionalitet.

Scr ventiler

APPLIKATIONSHANDBOK

Titta gärna vidare i vår Applikationshandbok som är ett hjälpmedel för att göra rätt ventilval i olika användningsområden och industrier. Avsnittet om papper- och cellulosaindustrin tar upp typiska processavsnitt och de ventiler som SOMAS rekommenderar för varje installationspunkt. Applikationshandboken innehåller även rekommendation av ventilval för varje typ av media.

Kontakta oss

Om du är intresserad av mer information om oss, våra produkter och tjänster, kontakta oss gärna via e-post, telefon, eller via formuläret nedan.

E-post: sales@somas.se
Tel: 0533-167 00