EGR – VENTILER

EGR – Exhaust Gas Recirculation

Genom att återcirkulera en del av avgaserna tillbaka till motorns insugssida reduceras NOx-utsläppen för att möta kraven enligt Tier III utsläppsnivåer. SOMAS avgasventiler används som avstängning och reglering av detta recirkulationsflöde. Ventilernas täthet genom processens hela temperaturområde, är av yttersta vikt och är en väsentlig faktor för EGR-systemets funktionalitet.

SOMAS har kunskapen och erfarenheten att tillverka ventiler som ger förutsättning att få ut maximal ekonomisk och miljömässig nytta av EGR-systemet.

Egr ventiler

APPLIKATIONSHANDBOK

Titta gärna vidare i vår Applikationshandbok som är ett hjälpmedel för att göra rätt ventilval inom olika användningsområden och industrier. Avsnittet om ”Engine” tar upp typiska processavsnitt och de ventiler som SOMAS rekommenderar för varje installationspunkt. Applikationshandboken innehåller även rekommendation av ventilval för varje typ av media.

Kontakta oss

Om du är intresserad av mer information om oss, våra produkter och tjänster, kontakta oss gärna via e-post, telefon, eller via formuläret nedan.

E-post: sales@somas.se
Tel: 0533-167 00