MOTORVENTILER

Gas– och dieselmotorer

SOMAS ventiler har använts under många decennier för att styra avgasflödet efter förbränningen i stora motorer för både marina och fastlandsinstallationer. Moderna krav på bränsleeffektivitet och miljöhänsyn har ökat behovet av noggrann kontroll och även möjligheten att kunna stänga av gasflöden helt. De typiska avgasapplikationerna idag är: Waste Gate, Cylinder bypass och system för NOx reducering, SCR och EGR, samt system där värmen från avgaserna genererar el, WHR, och Turbo-avstängning vid låglast, Slow Steaming.

Somas motorventiler

SOMAS vridspjällventil är den mest lämpliga typen av ventil för avgaser. SOMAS unika spjäll och flexibla metallsäte ger ett mycket effektivt kontrollelement för avgaser. Ventilerna måste kunna hantera svåra temperaturcykler, sot och frätande ämnen i avgasflödet samt kraftiga vibrationer. För att minimera driftstopp för underhålls- och reparationsarbete, så hör även designen av lagerhylsor och axeltätningar till de specifika kraven för avgasinstallationer. 
SOMAS ventiler är designade med en förlängd axel, så att det är möjligt att montera manöverdonet utflyttat från ventilen. Manöverdonet med tillbehör är mer känsligt för värme jämfört med ventilen, så det är viktigt att flytta dessa delar så långt som möjligt bort från den varma ventilen.

Manöverdonen kan ställas i felsäkert läge och vanligtvis används pneumatiskt don med tillbehör för att få den önskade funktionaliteten. Även elektriska ställdon kan användas, dock är det inte så vanligt.

Produktinformation

SOMAS vridspjällventil erbjuder ett antal funktioner som specialanpassats för just branschen motorventiler.

  • Dimensioner vridspjällventiler DN80 – DN1200, upp till DN1600 på begäran.
  • Dimensioner kalottventiler DN25 – DN65.
  • Tryckklasser PN10 – PN50.
  • Vridspjällventiler med metallsäte och kalottventiler med HiCo-säte, har god täthet i enlighet med gällande bransch- och applikationskrav.
  • Glappfri momentöverföring mellan ventil och ställdon, samt ställdon och lägesställare.
  • Servicevänlig konstruktion där sätena både hos vridspjällventiler och kalottventiler kan bytas utan att ställdonet demonteras. Ventilen behöver inte heller plockas ner i sina beståndsdelar.
  • Standardventil upp till 550° C.
  • Högtemperaturventil upp till 700° C.

APPLIKATIONSHANDBOK

Titta gärna vidare i vår Applikationshandbok som är ett hjälpmedel för att göra rätt ventilval inom olika användningsområden och industrier. Avsnittet om ”Engine” tar upp typiska processavsnitt och de ventiler som SOMAS rekommenderar för varje installationspunkt. Applikationshandboken innehåller även rekommendation av ventilval för varje typ av media.

Kontakta oss

Om du är intresserad av mer information om oss, våra produkter och tjänster, kontakta oss gärna via e-post, telefon, eller via formuläret nedan.

E-post: sales@somas.se
Tel: 0533-167 00