Branscher

"Waste gate" ventiler

Det vanligaste användningsområdet för SOMAS avgasventiler är tryckreglering i motorns insugningsrör. Tryckregleringen sker när avgaser spills vid sidan om turbinen (Exhausts are wasted).

waste gate

 

SOMAS Instrument AB : sales@somas.se : +46 (0)533-167 00 : +46 (0)533-141 36