Branscher

Ventiler till "Waste Heat Recovery" system

Ökande bränslepriser och miljökrav har drivit fram system för att få ut så mycket energi som möjligt ur bränslet. Ett sätt är att utnyttja energin i avgaserna för att producera ånga som i sin tur driver en ångturbin. Kraften från ångturbinen kan sedan användas för att producera el eller komprimera luft.  Görs "WHR" systemet effektivt så kan bränsleförbrukningen minska med nästan 10 %. SOMAS kalott- och vridspjällventiler används för avstängning och control av det varma avgasflödet, samt för en mängd applikationer i systemets vatten och ångdel.

"WHR" system är oftast installerade på stora lågvarviga tvåtaktsmotorer på stora fartyg.

 

 

SOMAS Instrument AB : sales@somas.se : +46 (0)533-167 00 : +46 (0)533-141 36