Branscher

Ventiler för kylluft till lager

Luft avtappas från ett eller fler av gasturbinens kompressorsteg. Luften används sedan till att kyla olika lager på turbinaxeln.

SOMAS vridspjällventiler används för att reglera och stänga av dessa luftflöden.

 

Bearing cooling valves

 

SOMAS Instrument AB : sales@somas.se : +46 (0)533-167 00 : +46 (0)533-141 36