Branscher

Ventiler i kvalitetsklass 2-4

SOMAS är certifierad leverantör till kärnkraftsindustrin. På kärnkraftverken är våra vridspjäll, kalott- och kulventiler klassificerade i kvalitetsklass 2-4.mtv 

Kontrollplaner upprättas för ventilerna som svarar upp mot kärnkraftindustrins teknik och kvalitetsbestämmelser TBM/KBM.

På råvattenintag sitter ventilerna i avsaltningsanläggningar där vi väljer ädlare legeringar t ex. CK-3MCuN (SMO) eller Super duplex.

SOMAS Instrument AB : sales@somas.se : +46 (0)533-167 00 : +46 (0)533-141 36