Branscher

Turbininloppsventiler för on/off och reglering

SOMAS turbininloppsventiler används för både control och snabbavstängning av inloppsånga till ångturbiner. SOMAS har de senaste 30 åren utvecklat vridpjällventiler för att klara denna applikation.

Turbininloppsventiler f?r on/off och control

 

SOMAS Instrument AB : sales@somas.se : +46 (0)533-167 00 : +46 (0)533-141 36