Branscher

Turbine extraction valves

SOMAS vridspjällsventiler används som snabbavstängare för avtappningsånga till vattenförvärmare och avluftare.

turbine extraction

 

SOMAS Instrument AB : sales@somas.se : +46 (0)533-167 00 : +46 (0)533-141 36