Branscher

SOMAS levererar till flera branscher

Våra ventiler är ursprungligen utvecklade för/tillsammans med papper- & cellulosaindustrin.

Nu anpassas produkterna även för andra branscher. Det sker i samverkan med kunderna så att materialval och design klarar de specifika kraven för respektive bransch.

Vi ställer höga krav på oss själva och detta samarbete främjar det totala kvalitetsgrepp som vi strävar mot.

SOMAS Instrument AB : sales@somas.se : +46 (0)533-167 00 : +46 (0)533-141 36