Branscher

"Slow steaming" ventiler

När en fartygsmotor går på reducerad effekt kan ett eller flera turboaggregat stängas av för att resterande turboaggregat ska kunna arbeta vid en högre och mer effektiv last. SOMAS avgas- och vridspjällventiler används för att stänga av avgasflöde och luftflöde in och ut ur turboaggregatet. Dessa ventiler har en flödesoptimerad konstruktion för att ge ett så lågt tryckfall som möjligt i öppet läge.

slow steaming

 

SOMAS Instrument AB : sales@somas.se : +46 (0)533-167 00 : +46 (0)533-141 36