Branscher

Produkter som används till kemisk industri

KVTcollage

SOMAS levererar ett antal ventiler till den kemiska industrin, där de för det mesta används som regler- och styrda eller manuella avstängningsventiler. Bland dessa är det SOMAS kalottventiler  som är mest förekommande bland reglerventilerna, medan vridspjällventiler och kulventiler representerar avstängningsventilerna.

Att klara de processkrav som ställs inom kemisk industri är en självklarhet för oss på SOMAS och en naturlig del i vårt utvecklingsarbete. Standard när vi tillverkar våra ventiler är att använda rostfritt material, men vi kan även leverera ventiler i titan- eller högnickellegeringar om du som kund så önskar.

Tillbehör till kemiska industrin

Även tillbehören till våra ventiler är noggrant utvecklade och anpassade utifrån industrins krav och miljöns välbefinnande. Tack vare sin förmåga att ha högsta momentet vid öppnings- eller stängningsläget säkerställs den trygghet som krävs i funktionen.

SOMAS Instrument AB : sales@somas.se : +46 (0)533-167 00 : +46 (0)533-141 36