Branscher

Produkter som används inom marin- och varvsindustrin

Produkt- och kemikalietankers inom marin- och varv använder våra vridspjällventiler i rörsystem för att fördela olika laster mellan de olika tankarna. Vi levererar även kulventiler för läckagekontroll.

Hur marin- & varvsindustrin drar nytta av ventilerna

Vridspjällventilerna finns i respektive tank i "stigar-ledning" och "drop-lina". Lasterna fördelas till de olika tankarna via "cross-overn" när de kommer från "manifoldern". Ventilerna är även utmärkta att använda på Bitumentankers.

SOMAS ventiler används också i exempelvis "stripping-" och "superstripping" -systemet samt i tankrengöringssystemet.


 Marincollage

SOMAS Instrument AB : sales@somas.se : +46 (0)533-167 00 : +46 (0)533-141 36