Branscher

Produkter inom biobränsleindustrin

KVTW ATEXNär man talar om biobränsleindustrin är det främst SOMAS avstängningsventiler som används. Antingen sköts ventilerna manuellt eller också är de styrda avstängningsventiler. SOMAS kalottventil är den vanligaste reglerventilen som används inom biobränsleindustrin, medan vridspjällventiler och kulventiler normalt finns i avstängningsapplikationer.

Inom biobränsleindustrin ställer man vissa krav som ventilerna måste uppfylla. Därför tillverkar vi på SOMAS våra ventiler i rostfritt material som standard. Självklart kan vi dock leverera i titan- eller högnickellegeringar om du som kund önskar detta.

Processkraven standard för SOMAS ventiler

KVT collageAtt klara de processkrav som finns är en självklarhet för oss på SOMAS. Våra ställdon är gjorda av ytbehandlade aluminium och rostfritt stål. På detta sätt anpassar SOMAS sig efter de processkrav som ställs inom biobränsleindustrin. Tack vare att donen har högsta momentet vid öppnings- eller stängningsläget kan tryggheten som krävs säkerställas i funktionen.        

SOMAS Instrument AB : sales@somas.se : +46 (0)533-167 00 : +46 (0)533-141 36