Branscher

Läkemedelsindustrin

KVT DN25

Läkemedelsindustrin är en bransch med speciella krav och vi på SOMAS levererar   reglerventiler och avstängningsventiler till många olika applikationer. Ventilerna för läkemedelsbranschen är anpassade utifrån de processkrav som finns, både sett till material och design. Detta säkerställer vi genom den noggranna framtagningen av ventilerna och resultatet svarar för sig självt.

Olika typer av applikationer inom läkemedelsindustrin

  • Reglerventiler för ånga (Farmaceptiska preparat samt tablettsubstans).
    Här används små kalottventiler med HiCo-säte alternativt med säte i PTFE
  • Reglerventiler för olika alkoholer (Farmaceptiska preparat samt tablettsubstans). Här används små kalottventiler med PTFE-säte. Krav på ATEX-godkännande
  • Sjövattenintag för kylsystem. Här används oftast vridspjällventiler, både stora och små, som hand- och on/offventiler

 

SOMAS Instrument AB : sales@somas.se : +46 (0)533-167 00 : +46 (0)533-141 36