Branscher

Kemisk industri

Kemisk industri är en känslig bransch med hantering av farliga kemikalier och liknande, vilket ställer extra höga krav på ventiler till branschen. SOMAS reglerventiler och avstängningsventiler håller de krav som ställs och används flitigt inom kemiska industrin. Vi har varit ytterst noggranna i framtagning och utveckling av våra ventiler. De är anpassde utifrån design och material, allt för att klara de processkrav som ställs.

Kemisk industri

SOMAS Instrument AB : sales@somas.se : +46 (0)533-167 00 : +46 (0)533-141 36