Branscher

Gasturbiner

Gasturbiner (principiellt uppbyggda som jetmotorer) som energiproducenter är bl.a. intressanta för sin förmåga att starta snabbt. Gasturbinerna kan även hantera varierande bränslen.

För samtliga ventilapplikationer kring gasturbiner så är det viktigt att ventilerna ej är känsliga för "clogging". SOMAS vridspjällventiler kan användas på grund av sin solida säteskonstruktion och den avancerade trippelexcentriska utformningen.

 

gasturbin

SOMAS Instrument AB : sales@somas.se : +46 (0)533-167 00 : +46 (0)533-141 36