Branscher

EGR ventiler

Recirkulation av en del av avgaserna tillbaka till motorns luft/bränsleinlopp medför en reducering av avgasernas NOx innehåll. SOMAS avgasventiler används som avstängning och reglering av detta recirkulationsflöde. Täthet för en avstängningsventil är här av yttersta vikt.

egr ventiler

 

SOMAS Instrument AB : sales@somas.se : +46 (0)533-167 00 : +46 (0)533-141 36