Branscher

Biobränsleindustrin

Våra reglerventiler och avstängningsventiler har många användningsområden och kan därför användas inom många olika branscher, bland annat inom biobränsleindustrin. SOMAS levererar ventiler utvecklade för biobränsleindustrin och ventilerna är självklart anpassade efter processens krav. Vi har varit ytterst noggranna i framtagningen av ventilerna och resultatet svarar för sig självt. Ventilerna för biobränsleindustrin är anpassade, sett till både material och design, för att leva upp till de krav som ställs för processen.

Biobränsleindustrin på framfart i Sverige

Etanol är det snabbast växande biodrivmedlet i världen och det framställs från bl.a. sockerrör, sockerbetor, spannmål och cellulosa. I Europa är sockerbetor den vanligaste råvaran inom biobränsleindustrin, men i Sverige har man börjat använda cellulosa. Det finns idag en pilotanläggning i Örnsköldsvik och SOMAS har levererat samtliga reglerventiler och avstängningsventiler till denna.

Biobränsle

SOMAS Instrument AB : sales@somas.se : +46 (0)533-167 00 : +46 (0)533-141 36