Branscher

Avtappningsventiler

På gasturbiner används SOMAS-bleed ventiler för att hantera överskottsluft från kompressorerna då gasturbinen ska startas stoppas eller måste snabbstoppas. Bleedventiler tappar överskottsluft från ett eller flera av turbinens kompressorsteg.

SOMAS vridspjällventiler används för att reglera och stänga av dessa luftflöden.

 

Bleed valves

 

SOMAS Instrument AB : sales@somas.se : +46 (0)533-167 00 : +46 (0)533-141 36