Branscher

Avgasventiler på ubåtar

Mindre ubåtar drivs av förbränningsmotorer i ytläge. När båten sedan dyker, stängs förbränningsmotorerna av, avgasrören stängs av SOMAS ventiler innan båten går i undervattensläge. 
SOMAS vridspjällventiler har visat sig mycket lämpade för den uppgiften. Ventilerna kan levereras i speciella material då kombinationen av havsvattnets kloridhalt och avgasernas temperatur ger korrosionsangrepp på traditionellt rostfritt material.

ub?t

 

ub?t

SOMAS Instrument AB : sales@somas.se : +46 (0)533-167 00 : +46 (0)533-141 36