Produkter

Tillbehör

SOMAS ställdon kan förses med alla nödvändiga tillbehör som krävs för att få önskade funktioner.Ventillägesställare SP405/SPE405 och TZID-C är de vanligaste tillbehören för våra reglerventiler. Dessutom finns magnetventiler och ändlägeskontakter, som används till våra avstängningsventiler.      Ventillägesställare

 

 

SOMAS Instrument AB : sales@somas.se : +46 (0)533-167 00 : +46 (0)533-141 36