Produkter

SOMAS ytviktsventiler - speciellt för pappersindustrin

Ytviktsventilen är en av de viktigaste ventilerna i en pappersmaskin. En ventil med rätt ventilkarakteristik och ett ställdon som har hög upplösning, är ett krav för att producera papper med rätt ytvikt (vikt per ytenhet) inom ett snävt toleransområde. 

Ytviktsventil i pappersmaskiner

VBW KVTFPapperets ytvikt mäts fortlöpande under drift i pappersmaskin. Reglering sker med hjälp av en ytviktsventil bestående av en kalottventil försedd med ett elektriskt ställdon. Ställdonet har en lång ställtid som möjliggör en hög upplösning och i vårt fall kan vi erbjuda en ventil som ger en upplösning av 1:8000. Mälden som går genom ventilen är noggrant koncentrationsreglerad och genom en utspädning i den korta cirkulationen och styrning av virans hastighet erhålls den önskade ytvikten på papperet.

SOMAS Instrument AB : sales@somas.se : +46 (0)533-167 00 : +46 (0)533-141 36