Produkter

SOMAS Vridspjällventiler har en - avancerad trippelexcentrisk konstruktion

VridspjällventilerVridspjällventilen hjälper dig reglera ditt flöde oavsett om det handlar om ånga, gaser, vatten eller andra vätskor. SOMAS vridspjällventiler klarar allt detta.

Vridspjällventilerna tillverkas i rostfritt stål, där det är standard med homogent metallsäte. Ventilerna kan installeras via inspänning mellan flänsar både med och utan lugs. Ventilerna kan också erhållas med flänsar.

SOMAS metalltätande vridspjällventiler typ VSS och MTV har en historisk relation till de första ventilerna som SOMAS tillverkade. Både VSS- och MTV-ventilen har en avancerad trippelexcentrisk konstruktion. Utformningen på sätet och spjällets unika konstruktion ger en mycket god täthet och gör ventilerna i det närmaste underhållsfria. Ventilsätets höga yttryck mot spjället gör ventilen användbar för massaapplikationer där fibrerna lätt klipps av. Vridspjällventilen MTV är den mest kostnadseffektiva valet för regler- och on/off-applikationer.

Samtliga ventiler täthetsprovas och uppfyller kraven enligt EN 60534-4 Class V för ventiler med SS 2377-säte (Class VI för ventiler med PTFE-säte).

Den universella konstruktionen, som gör att ventilerna kan tillverkas i flera materialkombinationer, breddar användbarheten. Det metalliska sätet påverkas inte av höga strömningshastigheter och därför behåller ventilen sin täthet även efter mångårig användning. Med dimensioner t.o.m. DN1200 och tryckklasser PN10 - 100 och den universella konstruktionen gör att ventilerna kan tillverkas i flera materialkombinationer och vi täcker de flesta förekommande applikationer inom processindustrin.

Vridspjällventilen är användbar för såväl rena som förorenade medier; för vätskor, gaser och ånga. För reglering förses ventilen med SOMAS pneumatiska ställdon och ventillägesställare.

Som handventil förses ventilen med handspak eller snäckväxel.

SOMAS Instrument AB : sales@somas.se : +46 (0)533-167 00 : +46 (0)533-141 36