Produkter

SOMAS lastventiler

MTVVridspjällventilen är den perfekta ventilen för marin- och varvsindustrin. Tack vare ventilens säte av massivt rostfritt
stål, passar den mycket bra som lastventil. Egenskaper som låg vikt, kort bygglängd, enkel manövrering och framför allt god täthet gör ventilerna till ett utmärkt alternativ
för marina applikationer.

Lastventil för vätskor

Som lastventil är vridspjällventilen användbar för vätskor. Det metalliska sätet påverkas inte av höga strömningshastigheter och därför behåller ventilen sin täthet även efter mångårig användning. Vridspjällventilen är den vanligaste typen av
lastventiler.

I andra applikationer runt lastsystemen används 3-delade kulventiler, då oftast i mindre anslutningar.

Inom marina industrin fjärrmanövreras ventiler oftast med hydrauliska ställdon, alternativt handmanövreras ventilerna med snäckväxel eller handspak.

Tankrengöringssystem

Rengöringssystem för rengöring av lasttankar efter byte av lastprodukter.
Tankrengöringspumpen tar färskvatten från tekniska färskvattentankar eller havsvatten och pumpar det till tankrengörings- munstycke i lasttankarna för rengöring av tanken Värmeväxlarna kan värma upp vattnet till ungefär
80 ° C.

Strippning system

Systemet används för att tömma restprodukter från rörsystem och pumpar. Efter anslutning av tryckluft eller kväve till rörsystemet, lastpumpar och fördelningsrör (manifold-strippning) och via flexibla slangar till slutet av fördelningsrören (manifolden), är det sedan möjligt att blåsa kvarvarande lastprodukter till land.

Super strippning system

Systemet används för att tömma de sista av lastprodukterna från lasttankar efter att "stripping" systemet använts. Efter anslutning av sugledningen till vakuumsystemet är det möjligt att suga upp restprodukter från botten av lasttankarna till vakuumtanken. Vätskan i
vakuumtanken pumpas till dräneringstanken på däck och från det via "strippning" "manifolden" till land.

 

 

SOMAS Instrument AB : sales@somas.se : +46 (0)533-167 00 : +46 (0)533-141 36