Produkter

SOMAS kryoventiler - specialiserade för låga temperaturer

KryoSOMAS kryoventiler är utvecklade för drift i temperaturområden lägre än 120 K eller -196 °C.   

Kryoventilerna kännetecknas av att packboxen, ställdon monteras på en s.k
kryoförlängning. Detta för att packbox och ställdonen skall flyttas ut från den
eventuella isbildning som kan uppstå runt ventilen vid kryotemperaturer.
Både SOMAS vridspjällventiler och kalottventiler har utvecklats till kryoventiler. Kryoventilerna
finns både med metallsäte eller glasfiberfyllt PTFE säte.

SOMAS Instrument AB : sales@somas.se : +46 (0)533-167 00 : +46 (0)533-141 36