Produkter

Kalottventiler till de flesta industrier

KalottventilKalottventilens fina egenskaper kommer främst till sin rätt när den används som reglerventil.  Detta innebär att den kan användas inom i stort sett alla branscher. Kemisk industri, petrokemisk industri, läkemedelsindustri, papper- och cellulosaindustri för att nämna några.

Kalottventilen passar till alla typer av media, vätskeformiga och gasformiga. Även vid pappersmassa, ger kalottventilen en fördel genom sitt fria genomlopp. Anpassningar av kalottventilen gör att den även klarar MC-applikationer (medium consistency).

Tack vare att kalottventilen går att leverera med olika sätesmaterial kan ventilen klara varierande temperaturområden. Detta gäller från extremt kalla temperaturer (kryogena) till extremt höga temperaturer. SOMAS kalottventil klarar det mesta.

SOMAS Instrument AB : sales@somas.se : +46 (0)533-167 00 : +46 (0)533-141 36