Produkter

Referenser för ytviktsventiler

VBW KVTFYtviktsventiler är speciellt framtagna och utvecklade efter papper- och cellulosaindustrin. Detta gör att vi på SOMAS verkligen har kunnat avgränsa och ytterligare anpassa ytviktsventiler efter de krav som branschen ställer.

SOMAS Instrument AB : sales@somas.se : +46 (0)533-167 00 : +46 (0)533-141 36