Produkter

Referenser till kulventiler

Papper- och massaindustrin använder kulventilen i första hand som avstängningsventil. Genom kulventilens fulla genomlopp blir rörledningsmotståndet litet, vilket i sig ger små energiförluster. Ventilen kan förses med snäckväxel för lokal manövrering eller pneumatiskt ställdon för fjärrmanöver. Kulventilens konstruktion gör att den tätar i båda flödesriktningarna. Genom fjäderansatta säten uppnås en god täthet även vid låga differenstryck.

Kulventil med cylindriskt genomlopp

SOMAS kulventiler har en homogen kula med cylindriskt genomlopp. Detta cylindriska genomloppet bidrar till det låga rörledningsmotståndet, samt är gynnsamt vid applikationer på slitande medier. Kulventilen som ventiltyp används i ett stort antal applikationer, samt i de flesta branscher.

 KulventilKulventil

SOMAS Instrument AB : sales@somas.se : +46 (0)533-167 00 : +46 (0)533-141 36