Produkter

Referenser till kryogeniska ventiler

kryoVåra kryoventiler används flitigt inom industrier som hanterar flytande gaser. Detta innefattar branscher som kemisk industri, metall- och stålindustri, men även papper- och cellulosaindustrin, samt marin- och varvsindustri. Kryoventilerna är avsedda för gaser som har kylts ner till temperaturer där de blir en flytande vätska

SOMAS Instrument AB : sales@somas.se : +46 (0)533-167 00 : +46 (0)533-141 36