Produkter

Referenser för vridspjällventiler

VridspjällventilSOMAS vridspjällventil har ett stort användningsområde på grund av sin konstruktion och materialval. Den är som standard metalltätande och genom trippelexcentriskt utförande i kombination med det homogena sätet, så klarar den såväl medier som innehåller fasta partiklar som medier med mycket hög temperatur.

Näst intill underhållsfri

En stor fördel med SOMAS vridspjällventil är att den är i princip underhållsfri. Detta är möjligt tack vare en unik design av viktiga komponenter i ventilen. Många branscher har önskemål om att köra långa perioder mellan ordinarie service och då är det viktigt att ingående delar svarar upp mot dessa krav.

Brett användningsområde

Som exempel på processkrav kan nämnas ångapplikationer med temperaturer runt 600° C, applikationer på dieselavgaser, massasuspensioner innehållande en hög andel fiber eller olika typer av koksyror. Detta breda spektrum ställer stora krav på ventilens konstruktion, samt på ingående material. Vi hanterar detta med samma grundkonstruktion i form av trippelexcentriskt utförande på spjället, samt ett säte av homogent rostfritt stål. Med detta som bas har vi en valfrihet att använda alternativa rostfria kvaliteter.

SOMAS Instrument AB : sales@somas.se : +46 (0)533-167 00 : +46 (0)533-141 36