Produkter

Ställdon - referenser från flera branscher

Handmanöver A21När en ventil ska fjärrstyras, alternativt manövreras ofta, så måste den utrustas med någon typ av ställdon. Det pneumatiska ställdonet har fått något av en särställning genom att det är enkelt till sin konstruktion, kompakt, prismässigt fördelaktigt samt i princip okänsligt för den miljö där det installeras. Genom att förse det pneumatiska ställdonet med olika typer av tillbehör, så kan det användas för såväl reglerapplikationer som rena avstängningsapplikationer.

När det gäller branscher så är det mycket få som inte använder sig av pneumatiska ställdon. Inom vissa branscher använder man sig dock av tradition elektriska eller hydrauliska ställdon.

Exempel på industrier som använder pneumatiska ställdon är papper- och cellulosaindustrin, kemisk och petrokemisk industri, läkemedelsindustri och motortillverkare.

SOMAS Instrument AB : sales@somas.se : +46 (0)533-167 00 : +46 (0)533-141 36