Produkter

Referens till spjällbackventilen

BCV openSpjällbackventilen används för att förhindra ett returflöde som kan ge upphov till skador på annan utrustning, eller ge upphov till översvämning i processens olika delar. Ventilen kan monteras i horisontella och/eller i vertikala ledningar och ska dimensioneras så att den står stadigt öppen och inte förorsakar flödesfluktrationer. Användningsområde finns för applikationer på vätskor och gaser i de flesta typer av industrier.

Alla typer av industrier som pumpar något media har användning för en spjällbackventil. Exempelvis på industrier där spjällbackventiler används är papper- och cellulosaindustrin, kemisk industri, petrokemisk industri, samt järn- och stålindustrin.

SOMAS Instrument AB : sales@somas.se : +46 (0)533-167 00 : +46 (0)533-141 36