Produkter

Reglerventiler - referenser inom många olika branscher

KVT DN50Reglerventilen behövs i alla industrier. Många processparametrar behöver regleras som, flöde, nivå, tryck temperatur och koncentration. Ordentligt tillverkade glappfria reglerventiler är därför ytterst viktiga inom industrin, för både kvalitet och ekonomi.

SOMAS reglerventiler passar inom papper- och cellulosaindustrin. Några typiska användningsområden är när massakoncentrationer regleras och ångflöden regleras till torkpartier. Till läkemedelsindustrin används SOMAS reglerventiler för att reglera temperaturen av olika reaktorer. Inom stålindustrin används reglerventilerna till att styra kylvattenflöden till härdning av stål. Motorbyggare använder ventilen för tryckreglering i insugningsröret.

Andra branscher som också använder sig av reglerventiler är kemisk och petrokemisk industri, energiindustri och marin- och varvsindustrin.

SOMAS Instrument AB : sales@somas.se : +46 (0)533-167 00 : +46 (0)533-141 36