Produkter

Referenser till SOMAS lastventil

Ventiler på tankbåtRederi- och varvsindustrin är de branscher som använder våra lastventiler för produkttankers och chemikalietankers. Produkttankers är fartyg som distribuerar raffinerade oljeprodukter från de större oljeterminalerna. Lastventilerna kan fjärrmanövreras med hjälp av hydrauliska ställdon, alternativt utrustas med snäckväxlar för handmanövrering.

SOMAS vridspjällventil är den ventiltyp som kommer till användning för dessa applikationer. Denna ventiltyp har trippelexcentrisk lagrat spjäll och som standard försedd med ett säte av rostfritt stål. Detta gör att ventilen ej påverkas av höga strömningshastigheter och bibehåller hög täthet över en lång tid.

SOMAS Instrument AB : sales@somas.se : +46 (0)533-167 00 : +46 (0)533-141 36