Produkter

Referenser för handventiler

MTVLHandventilen behövs för att kunna stänga av rörledningar i samband med reparationer av exempelvis pumpar och annan reparationsverksamhet. Eftersom den är handmanövrerad, så är det en ventil som man mera sällan behöver använda. Vid mera frekvent användning, så ersätts den manuella manövern med ett ställdon och betecknas då som avstängningsventil. Val av ventiltyp är kopplat till processdata och i likhet med avstängningsventilen, så ger den upphov till ett visst rörledningsmotsånd. I detta sammanhang så ger kulventilen det lägsta rörledningsmotståndet medan vridspjällventilen ger ett något högre motstånd.

SOMAS Instrument AB : sales@somas.se : +46 (0)533-167 00 : +46 (0)533-141 36