Produkter

Avstängningsventiler passar de flesta industrier

MTVGAlla branscher behöver avstängningsventiler både under pågående process, samt i anslutning till service och underhåll. Det är viktigt att ventilerna är lätta att manövrera, samt att tätheten över stängd ventil är bra.

SOMAS avstängningsventiler passar utmärkt för papper- och cellulosaindustrin, läkemedelsindustrin, stålindustri, motorbyggare, kemisk industri, petrokemisk industri, men även energiindustri och marin- och varvsindustrin.

SOMAS Instrument AB : sales@somas.se : +46 (0)533-167 00 : +46 (0)533-141 36