Produkter

Avgasventiler till marin- och energiindustrier

"Waste gate" ventiler

Det vanligaste användningsområdet för avgasventilen är vid insugningsrören på motorer. När avgaser spills (Exhausts are wasted) vid sidan om turbinen och minskar övertrycket i insugningsröret. I vissa fall ingår även en "bypass ventil" som tar hand om gasflöden runtomkring kompressorn och typiska motorer är "mellanvarvsmotorer" fyrtaktsmotorer. Bränsle är dieselbränsle eller gas, och avgasventilen används inom marin- och varvsindustrin eller landbaserad energiproduktion.

VSS ExhaustVentiler till "Thermo Efficiency Systems"

Ökande bränslepriser har drivit fram system för att få ut så mycket energi som möjligt ur bränslet. SOMAS avgasventiler finns främst runt avgasturbinen som driver elgeneratorer. En viktig funktion hos avgasventilerna är att de snabbt stänger av avgasflödet om generatorn kopplas bort. "Thermo Efficiency Systems" är oftast installerade på "lågvarvsmotorer"  tvåtaktsmotorer och användningsområden är marin framdrivning. 

Ventiler för avgas-avstängning på ubåtar

Mindre ubåtar har förbränningsmotorer när båten går i ytläge. SOMAS vridspjällventiler har visat sig perfekt för den uppgiften att stänga avgasportarna till förbränningsmotorerna. Ventilerna kan levereras i speciella material, eftersom havsvattnets kloridhalt och avgasernas temperatur ger korrosionsangrepp på traditionellt rostfritt material.

Provbänkar för motorprovning

Vid utveckling av mindre dieselmotorer behöver de ibland provköras i provbänkar, antingen som en del i utvecklingen eller i rent testningssyfte. SOMAS avgasventil sitter då efter motorn och kan justeras för att skapa olika mottryck i motorns avgassystem.

SOMAS Instrument AB : sales@somas.se : +46 (0)533-167 00 : +46 (0)533-141 36