Produkter

SOMAS ställdon Typ A-DA och A-SC/SO

SOMAS ställdon typ A är utvecklat för regler- och on/off-applikationer.
Ställdonen är i första hand anpassade till SOMAS kulventiler, kalottventiler och vridspjällventiler.

A22-DAStälldon typ A-DA är dubbelverkande och utvecklat för. Därför har vi lagt stor vikt vid låg friktion samt glappfrihet. Tack vare att det inte finns något glapp mellan ställdon och ventil blir reglerfunktionen optimal.

Enkelverkande ställdon typ A-SC/SO är i princip uppbyggt på samma sätt som A-DA-donet, med den skillnaden att det finns en inbyggd stängande alternativt öppnande fjäderfunktion.

Ställdon A13-SCAlla våra ventilfunktioner är vältestade när de når dig som kund och samtliga av våra lösningar möter processindustrins krav när det gäller funktion och tillgänglighet.

Vridmoment

Kolvens linjära rörelse omvandlas till en roterande rörelse med hjälp av ett länksystem. Kurvan visar donets utgående vridmoment som en funktion av vridningsvinkel (se Fig.2).

vridmoment

matningstryck

 

För mer information om Ställdon, klicka på Produktblad (pdf) till höger på denna sida, så kommer du vidare till vår dokumentbank.

 

SOMAS Instrument AB : sales@somas.se : +46 (0)533-167 00 : +46 (0)533-141 36