Produkter

PED - fullständig kvalitetssäkring

xx 

CE Certificate - Certificate No. 07 202 1321 Z 0009/1/01

SOMAS är certifierade för CE-märkning enligt gällande tryckkärlsdirektiv. Certifieringen omfattar fullständig kvalitetssäkring, den högsta nivån för oberoende konstruktion, tillverkning och provning. CE-märkningen görs på samtliga ventiler större än DN25 och överensstämmelsen med direktivets krav kontrolleras enligt modul H. Certifikatet har utfärdats av TÜV Nord.

Ytterligare information om kvalitet och kvalitetssystem kan fås genom vår kvalitetschef Johan Bergsland. 

johan_cert

SOMAS Instrument AB : sales@somas.se : +46 (0)533-167 00 : +46 (0)533-141 36