Produkter

Certifikat och produktgodkännanden

SOMAS är certifierat enligt ISO 9001:2008, och enligt Tryckkärlsdirektivet
2014/68/EU.

SOMAS produkter är i enlighet med Tryckkärlsdirektivet 2014/68/EU,
ATEX-direktivet 2014/34/EU och Maskindirektivet 2006/42/EG.
Produkterna är typgodkända i enlighet med Lloyds, CU-TR.

SOMAS tillhandahåller FMEDA-rapporter med felsannolikhetsdata, framtagna
av oberoende part, för beräkning av Safety Integrity Level SIL för säkerhetsfunktioner.

SOMAS intygar överensstämmelse med kraven i REACH.

Ytterligare godkännanden kan tillgodoses mot förfrågan.

För att komma till respektive intresseområde, se meny i vänstermarginalen.

SOMAS Instrument AB : sales@somas.se : +46 (0)533-167 00 : +46 (0)533-141 36