Produkter

Achilles

Vi är nu godkännda i enlighet med Achilles gemensamma kvalificeringssystem som leverantör till olje- och gasindustrin. Detta gör att våra kunder inom denna sektor har en garanti för att vi svarar upp mot marknadens krav.

Achilles Certifikat

 

SOMAS Instrument AB : sales@somas.se : +46 (0)533-167 00 : +46 (0)533-141 36