Produkter

Ventiler för montering i - CE-märkta maskiner

Ventiler som monteras i maskiner kan man i vissa fall välja att se som delvis fullbordade maskiner i enlighet med direktiv 2006/42/EG maskindirektivet.

SOMAS har vidtagit alla mått och steg som krävs för att SOMAS ventiler ska uppfylla de grundläggande hälso- och säkerthetskraven i direktivet.

Komplett teknisk dokumentation som består av bland annat tillverkningsanalys, riskanalys, använda standarder, uppfyllda krav och monteringsinstruktioner finns tillgänglig för inspektion av berörda myndigheter.
Monteringsinstruktioner medföljer levererade ventiler.

För de leveranser där man kommit överens om att maskindirektivet skall tillämpas, bifogas leveransen en "försäkran för inbyggnad". Försäkran visar att ventilerna uppfyller maskindirektivets krav på delvis fullbordade maskiner.

För yttligare information om maskindirektivet, kontakta utvecklingsingenjör Magnus Jansson.

magnus_cert

SOMAS Instrument AB : sales@somas.se : +46 (0)533-167 00 : +46 (0)533-141 36