Applikationer

System för energiåtervinning ur avgaser

 

 • stenaEnergin i avgaserna kan utnyttjas för att minska bränsleförbrukningen med nästan 10 %.
 • Tillförlitligheten hos systemets ventiler är en väsentlig faktor för att investeringen uppnår den planerade lönsamheten.
 • SOMAS har kunskapen och erfarenheten för att tillverka ventilerna som  ger förutsättningen för att få ut maximal ekonomisk och miljömässig nytta av avgasernas återvinningssystem.

SOMAS karakteriseras av:

 • wasteGedigen kunskap om Ventiler och Applikationer.
 • Lång Erfarenhet inom sjöfarten.
 • Försäljning, Konstruktion, Tillverkning och Service hanteras på ett ställe, vilket ger enkla och snabba beslutsvägar.
 • Fokuserade att bibehålla sitt försprång inom utveckling och tillverkning för att erbjuda marknadens bästa produkter till konkurrenskraftiga priser.
 • Ventilernas egenskaper parat med ett stort lager och en duktig serviceavdelning, säkerställer optimal tillgänglighet.

SOMAS VENTILER används  för:

 • Avstängning, reglering och "Bypass" av Avgasturbinen.
 • Avstängning, reglering och "Bypass" av Ångturbinen. Avtappningsreglering på Ångturbin.
 • Friblåsventil för ångsystemet.
 • Avstängning och reglering av olika vatten och kondensat kretsar.
 • "Slow Steaming".
 • "Waste Gate".

SOMAS VENTILER kännetecknas av:

 • exhaustKraftigt utförande av Hus och Spjäll i höglegerade material lämpliga för kontinuerlig drift upp till 700 grader Celsius.
 • Förlängd spindel för drift i höga temperaturer.
 • Unik utformning av ventilernas spjäll och säte för att minimera underhållsbehovet.
 • Flexibelt metallsäte för att bibehålla tät avstängning vid höga temperaturer över lång tid.
 • Spindellagring i metall för att undvika risken för  att spindeln skär.
 • Grafitpackningar i packboxen.

 

SOMAS Instrument AB : sales@somas.se : +46 (0)533-167 00 : +46 (0)533-141 36