Applikationer

Recirkulation av avgaser, EGR

 • smmGenom att återcirkulera en del av avgaserna tillbaka till laddluften, reduceras NOx utsläppen utan att försämra motorns verkningsgrad.
 • Tillförlitligheten hos EGR-ventilerna är en väsentlig faktor för att EGR-systemet uppnår den förväntade miljövinsten.
 • egrSOMAS har kunskapen och erfarenheten för att tillverka ventilerna som  ger förutsättningen för att få ut maximal ekonomisk och miljömässig nytta av EGR-systemet. 

SOMAS karakteriseras av:

 • Gedigen kunskap om Ventiler och Applikationer.
 • Lång Erfarenhet inom sjöfarten.
 • Försäljning, Konstruktion, Tillverkning och Service hanteras på ett ställe, vilket ger enkla och snabba beslutsvägar.
 • Fokuserade att bibehålla sitt försprång inom utveckling och tillverkning för att erbjuda marknadens bästa produkter till konkurrenskraftiga priser.
 • Ventilernas egenskaper parat med ett stort lager och en duktig serviceavdelning säkerställer optimal tillgänglighet.

SOMAS VENTILER används  för:

 • EGR-system av varierande utföranden för både 2- och 4- taktsmaskiner.
 • EGR regler- och avstängningsventiler.

SOMAS ventiler används också för andra applikationer på och kring motorn:

 • exhaust"Slow Steaming".
 • "Waste Gate"Olika typer av Avgasenergi-återvinningssystem.

SOMAS VENTILER kännetecknas av:

 • Kraftigt utförande av Hus och Spjäll i höglegerade material lämpliga för kontinuerlig drift upp till 700 grader Celsius.
 • Förlängd spindel för drift i höga temperaturer.
 • Unik utformning av ventilernas spjäll och säte för att minimera underhållsbehovet.
 • Flexibelt metallsäte för att bibehålla tät avstängning vid höga temperaturer över lång tid.
 • Spindellagring i metall för att undvika risken för  att spindeln skär.
 • Grafitpackningar i packboxen.

 

SOMAS Instrument AB : sales@somas.se : +46 (0)533-167 00 : +46 (0)533-141 36